Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1956/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2014 a Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s Rozpočtovým provizoriem MČ Praha 5 na rok 2014 v objemu 1/12 schváleného rozpočtu roku 2013 a finančního plánu roku 2013 pro rok 2014, do doby schválení definitivního rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014 takto:


schválený rozpočet na rok 2013 v celkové výši 712.458,3 tis. Kč


maximální měsíční výdaje na rok 2014 v celkové výši 59.371,5 tis. Kč


schválený finanční plán zdaňované činnosti na rok 2013


celkové výnosy    584.797,7 tis. Kč


celkové náklady   435.199,9 tis. Kč 


maximální měsíční náklady na rok 2014 v celkové výši 36.266,7 tis. Kč

2.

se Zásadami pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria na rok 2014

3.

s udělením pověření pro Radu MČ Praha 5 od Zastupitelstva MČ Praha 5 k provedení úpravy tabulky č. 2 - výdaje podkapitol rozpočtu v období rozpočtového provizoria v případě změny organizační struktury a k provedení korekcí korespondujících s připravovaným rozpočtem MČ P5 na rok 2014. Celkový objem výdajů dle bodu I.1. zůstane nezměněn

II.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu, Ing., starostovi MČ P5
1.1. předložit Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2014 a Zásady pro hospodaření městské části Praha 5 v období rozpočtového provizoria na rok 2014 ke schválení do Zastupitelstva městské části Praha 5
Termín plnění: 19.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout