Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1966/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 249, Štefánikova č. o. 28, 30, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 249 a podílů na pozemcích parc. č. 78 (zastavěná plocha a nádvoří) a č. 79 (zahrada), vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněným nájemcům bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových  jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 249 Štefánikova č. o. 28, 30 a podílů na pozemcích parc. č. 78 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 79 (zahrada) vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům  bytu dle zák. 72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5 takto:


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 15. 10. 2013
datum akceptace nabídky: 13. 11. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 450/50122
velikost bytu: 2+kk 45  m2
kupující: ... celková kupní cena: 851.000 Kč


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 4. 10. 2013
datum akceptace nabídky: 20.11. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 496/50122
velikost bytu: 1+1 49,6  m2
kupující: ... celková kupní cena: 967.200 Kč


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 7. 10. 2013
datum akceptace nabídky: 13. 11. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 1360/50122
velikost bytu: 4+1 136  m2
kupující: ... celková kupní cena: 2.516.000Kč


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 7. 10. 2013
datum akceptace nabídky: 13. 11. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 426/50122
velikost bytu: 1+1 42,6  m2
kupující: ... celková kupní cena: 826.700 Kč


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 4. 10. 2013
datum akceptace nabídky: 20. 11. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 512/50122
velikost bytu: 1+1 51,2 m2
kupující: ... celková kupní cena: 998.400 Kč


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 8. 11. 2013
datum akceptace nabídky: 13. 11. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 340/50122
velikost bytu: 1+kk 34  m2
kupující: ... celková kupní cena: 612.000 Kč


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 14. 10. 2013
datum akceptace nabídky: 21. 11. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 445/50122
velikost bytu: 1+1 44,5  m2
kupující: ... celková kupní cena: 801.000 Kč

II.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č.249/02, 15, 26, 111, 121, 128, 130 k. ú. Smíchov oprávněným nájemcům, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 19.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout