Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1968/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Zkrácení doby provozování restaurační zahrádky o rozloze 13m2 - pozemek parc. č. 90, k. ú. Smíchov - společnost MEKONG GROUP, s. r. o.

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zkrácení doby provozování restaurační zahrádky o rozloze 13m2 - pozemek parc. č. 90, k. ú. Smíchov - společnost MEKONG GROUP, s. r. o., Zborovská 1053/22, Praha 5, 150 00, IČ 28439961, zastoupená jednatelkou Lyubov Phamovou, od 1. 5. do 15. 9. s úpravou nájemného, na 18.500 Kč/rok

2.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 13/0/ZOOA/2013 ze dne 22. 05. 2013, nájemce MEKONG GROUP, s. r. o., Zborovská 1053/22, Praha 5, 150 00, IČ 28439961, na pronájem pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 13/0/ZOOA/2013 ze dne 22. 05. 2013
Termín plnění: 17.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout