Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1216/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

obdržené žádosti o pronájem pozemku parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice

II.
Schvaluje
1.

záměr pronájmu pozemku parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice
společnosti CENTRUM BEZPEČNOSTI, o. p. s. se sídlem K Měchurce 769/12, Praha 5, 15800, IČ 24280429 jako asfaltové cvičiště pro trénování jízdy jednostopých vozidel a dětské dopravní hřiště vč. výukové učebny ve formě mobilní stavby za 5 Kč/m2/rok tj. celkem za 109.115 Kč/rok.

III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 30.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout