Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1220/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Žádost o prominutí poloviny dluhu a příslušenství firmy FOXCOM CZECH, a. s. za pronájem pozemku parc. č. 31, k. ú. Smíchov a o ukončení nájemní smlouvy č. 4/0/ZOOA/10 ze dne 2. 2. 2010

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s prominutím poloviny dlužného nájmu a celého příslušenství ve výši 90.250 Kč + 24.627,33 Kč, t.j. celkem 114.877,33 Kč, z důvodu nemožnosti užívání pozemku

II.
Schvaluje
1.

ukončení nájemní smlouvy č. 4/0/ZOOA/10 ze dne 2. 2. 2010 dohodou, z důvodu nepovolení instalace reklamního zařízení na tomto pozemku

III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. vyzvat firmu FOXCOM CZECH, a. s. k vypracování "Dohody o ukončení nájemní smlouvy" a následnému předložení MČ-5 a dále zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 30.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout