Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1218/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Záměr pronájmu části objektu Štefánikova 12/68, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 a části pozemku parc. č. 7, k. ú. Smíchov, na základě žádosti společností PORT GASTRO s. r. o.

Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1.

usnesení RMČ č. 28/979/2013 ze dne 18. 6. 2013, kterým RMČ schválila záměr pronájmu nebytových prostor (kavárny) o celkové výměře 99,33 m2, umístěných v 1. NP budovy Štefánikova 68/12, Praha 5, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6, k. ú. Smíchov, a části pozemku parc. č. 7, k. ú. Smíchov, o celkové výměře cca 60 m2, přiléhajícího ke kavárně s využitím jako restaurační letní zahrádka na období od 1. 5. do 30. 9. roku, pro společnost NEXT WAY s. r. o., zastoupenou Janem Naidrem, IČ 27392112, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 14 dní, za účelem provozování kavárny, za nájemné ve výši 18.000 Kč měsíčně, tj. 216.000 Kč/rok bez DPH a služeb za pronájem NP (kavárny) a nájemné ve výši 3.000 Kč měsíčně, tj. 36.000 Kč/rok bez DPH za pronájem restaurační letní zahrádky

II.
Schvaluje
1.

záměr pronájmu NP o celkové výměře 439,92 m2, umístěných v přízemí (kavárna) a 1. patře budovy Štefánikova 12/68, Praha 5, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 , k. ú. Smíchov, a části pozemku parc. č. 7, k. ú. Smíchov, o celkové výměře cca 60 m2, přiléhající ke kavárně s využitím jako restaurační zahrádka, pro společnost PORT GASTRO s. r. o., se sídlem Za Mototechnou 2603/23b, Praha - Stodůlky, na dobu neurčitou, za účelem zřízení multifunkčního centra s kulturně - relaxačním centrem, kancelářemi, konferenčními prostorami, kavárnou, sloužícího primárně pro občany Prahy 5, za roční nájemné  ve výši 480 000 Kč, tj. 40 000 Kč/měsíc bez služeb, a to za podmínky umožnění bezplatného využití prostor v 1. patře (Reinerův sál + přilehlá foyer) ze strany MČ Praha 5 v rozsahu max. 15 dní/měsíc

III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ
Termín plnění: 31.08.2013
			Poměr hlasování: 5/0/1
Ing. J. Vejmelka se při hlasování zdržel		


					
Vytisknout