Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1221/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Dodatek nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1040/198, k. ú. Hlubočepy, 216m2, pro BD Kompromis - změna smluvní strany z hl. m. Praha na MČ Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

dodatek nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1040/198, k. ú. Hlubočepy o rozloze 216 m2, přilehlý k obytným budovám č. p. 826 a 827 - BD Kompromis z důvodu změny smluvní strany z hl. m. Praha na MČ Praha 5, za stávající valorizované nájemné 5,85 kč/m2/rok, t.j. za 1.264 Kč/rok, na dobu neurčitou a valorizační doložkou

2.

znění dodatku k NS, který tvoří přílohu tohoto usnesení

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 30.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout