Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1217/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě

Předkládám k projednání žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 5+1 na adrese ... všichni bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs., na základě žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 23.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout