Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1223/2013
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Finanční příspěvek Sdružení válečných veteránů ČR na vzpomínkovou a pietní akci "Den válečných veteránů a obětí válek"

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 35.000 Kč Sdružení válečných veteránů ČR na vzpomínkovou a pietní akci "Den válečných veteránů a obětí válek", která se koná dne 8. listopadu 2013 na náměstí Kinských, Praha 5, v prostoru u Pomníku padlých ve 2. světové válce.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

finanční příspěvek ve výši 35.000 Kč Sdružení válečných veteránů ČR na vzpomínkovou a pietní akci "Den válečných veteránů a obětí válek", která se koná dne 8. listopadu 2013 na náměstí Kinských, Praha 5, v prostoru u Pomníku padlých ve 2. světové válce

2.

záštitu JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5, nad vzpomínkovou a pietní akcí "Den válečných veteránů a obětí válek"

3.

návrh darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a Sdružením válečných veteránů ČR, Sokolská 33, P.O. BOX 64, Praha 2, IČ 45251801

4.

finanční krytí ve výši 35.000 Kč z podkap. 0539, § 4399-ostatní záležitosti soc. a pol. zaměstnanosti, přesunem z pol. 5229 - ost. neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. na pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I.4.
Termín plnění: 12.09.2013
2. Volechové Heleně, PhDr., ved. Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
2.1. zajistit uzavření smlouvy mezi MČ Praha 5 a Sdružením válečných veteránů ČR, Sokolská 33, P.O. BOX 64, Praha 2
Termín plnění: 31.08.2013
2.2. zajistit ve spolupráci s OEK proplacení finančního příspěvku dle schválené darovací smlouvy
Termín plnění: 31.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout