Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1214/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Žádost o uzavření Dodatku č. 6 k NS ze dne 8. 1. 2002, na pronájem NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, z důvodu změny právní formy nájemce - MUDr. Pavly Vodičkové

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

změnu právní formy nájemce MUDr. Pavly Vodičkové,
IČ 70954674, na společnost MUDr. Pavla Vodičková s. r. o.,
IČ 01834746, jednající Pavlou Vodičkovou, se sídlem Na Korálově 907/15, Slivenec, 154 00 Praha 5, zapsané v OR, vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 212371

II.
Schvaluje
1.

uzavření Dodatku č. 6 k NS ze dne 8.1.2002, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s MUDr. Pavlou Vodičkovou,
IČ 70954674, kterým se nahrazuje označení nájemce na společnost MUDr. Pavla Vodičková s. r. o., zastoupenou Pavlou Vodičkovou, se sídlem Na Korálově 907/15, Slivenec, 154 00, Praha 5

2.

znění Dodatku č. 6 k NS ze dne 8. 1. 2002, který tvoří přílohu tohoto materiálu

III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ
Termín plnění: 31.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout