Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1222/2013
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Spolupráce při pořádání XII. ročníku střelecké soutěže "Smíchovský střelec"

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení návrh na pořádání XII. ročníku střelecké soutěže "Smíchovský střelec", pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ P5.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

konání XII. ročníku střelecké soutěže "Smíchovský střelec" dne
3. 10. 2013 na střelnici v Poříčanech

2.

záštitu JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5

3.

návrh smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 5 a Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy na základě žádosti Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha II  

4.

finanční krytí v celkové výši do 10.000 Kč z podk. 0739, § 5311, pol. 5175

II.
Ukládá
1. Volechové Heleně, PhDr., ved. Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
1.1. zajistit uzavření smlouvy mezi MČ Praha 5 a Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy
Termín plnění: 31.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout