Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1213/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1119 k. ú. Smíchov

Úprava míry využití území všeobecně smíšené (SV) z kódu G na kód S s koeficientem podlažních ploch KPP = 5 a koeficientem zeleně KZ = 0 pro pozemek č parc. 653, v ostatní ploše je ponechán kód G
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s návrhem na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1119 k. ú. Smíchov, na pozemku parc. č. 653 k. ú. Smíchov, který spočívá v úpravě míry využití území všeobecně smíšené (SV) z kódu "G" na kód "S" se stanoveným koeficientem podlažních  ploch KPP = 5 a koeficientem zeleně KZ = 0

II.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1119 v k. ú. Smíchov pořizovateli, MHMP OÚP
Termín plnění: 09.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout