35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1206/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Žádost zástupců SVJ v domech Krškova 781 a 782 o neodkladné vyplacení slevy z kupní ceny bytových jednotek

Právní stanovisko AK Brož & Sokol & Novák s. r. o. k vyplacení 20 % slevy z kupní ceny vlastníkům zprivatizovaných jednotek v domě Krškova 781 a 782
Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1.

s vyplacením 20 % slevy z kupní ceny vlastníkům zprivatizovaných jednotek v domě č. p. 781 a 782 Krškova č. o. 19, 17, k. ú. Hlubočepy

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. seznámit s usnesením RMČ SVJ v domech Krškova 781 a 782 v Praze 5 - Hlubočepy
Termín plnění: 15.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0