Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1209/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1342/20 v k. ú. Jinonice ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc. č. 3859 v k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1.

se směnou pozemku parc. č. 1342/20 o výměře 830 m2 v  k. ú. Jinonice ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc. č. 3859 o výměře cca 680 m2 v k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy, a to z důvodu záporného stanoviska ODP a ZOJ KA

II.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. sdělit SVM MHMP stanovisko ke směně pozemků
Termín plnění: 15.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout