Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1210/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 111/3 v k.ú. Střešovice za část pozemku parc. č. 3859 v k.ú. Smíchov

Důvodem žádosti je napravení vadného stavu
Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1.

s navrhovanou směnou  pozemku  parc.č. 111/3 v k. ú. Střešovice o výměře 194 m2 ve vlastnictví žadatelů za část pozemku parc.č. 3859 v k. ú. Smíchov o výměře 500 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu záporného stanoviska ODP a ZOJ KA 

II.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. sdělit SVM MHMP stanovisko k navrhované směně pozemků
Termín plnění: 15.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout