Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1215/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Pozemek parc. č. 289, k. ú. Smíchov - ukončení nájemního vztahu s firmou Depekalk

Rada městské části Praha 5
I.
Neschvaluje
1.

prodloužení nájemního vztahu s firmou Depekalk
IČ 12603899, zastoupené Ing. Petrem Dedkem, bytem Výhledová 549/5, Praha 5 - výrobny klíčů - umístěné na pozemku parc. č. 289, k. ú. Smíchov, ve vnitrobloku domu č. p. 316, Štefánikova 8 

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. informovat Ing. Petra Dedka o stanovisku RMČ P5 a zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 23.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout