Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1224/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti právní firmy Centra na rok 2013

Na základě návrhu správní firmy Centra a. s. je předkládán návrh na úpravu plánu zdańované činnosti správní firmy Centra a. s. pro rok 2013. Po této úpravě plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek celkové zdaňované činnosti sníží o 4.844 tis.Kč, tj. záporný výsledek hospodaření -8.909,2 tis.Kč.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti po střediscích správy takto:


stř. 91 - Machatého, zvýšení celkových nákladů o 1.534 tis.Kč a zvýšení celkových výnosů o 2.258 tis.Kč


stř. 93 - Staropramenná, snížení celkových nákladů o 2.028 tis. Kč a zvýšení celkových výnosů o 2.923 tis.Kč


stř. 95 - poliklinika Krškova, zvýšení nákladů o 4.500 tis.Kč a zvýšení výnosů o 10 tis.Kč


stř. 97 - nebytové objekty, zvýšení celkových nákladů o 150 tis.Kč a snížení celkových výnosů o 2.000 tis.Kč

II.
Souhlasí
1.

s návrhem na úpravu plánu zdaňované činnosti po střediscích správy takto:


stř. 9166 - SVJ, zvýšení celkových nákladů o 52 tis.Kč a snížení celkových výnosů o 34.780 tis.Kč


stř. 92 - J. Plachty, zvýšení celkových nákladů o 1.795 tis.Kč a zvýšení celkových výnosů o 32.748 tis.Kč

III.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit provedení úpravy plánu dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín plnění: 31.07.2013
2. Zelenému Miroslavu, Ing., starostovi MČ P5
2.1. předložit návrh na úpravu plánu ke schválení Zastupitelstvu MČ dle bodu II.1 tohoto usnesení
Termín plnění: 30.09.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout