Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1207/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Budova - trojblok č. p. 208, 209 210 K Vodojemu - prodej půdní bytové jednotky v domě č. p. 208 K Vodojemu 7, k. ú. Smíchov včetně podílu na spol. prostorách budovy, zastavěném a souvisejícím pozemku oprávněným nájemcům a stavebníkům

Prodej půdní bytové jednotky včetně podílu na spol. částech budovy č. p. 208, 209 a 210, pozemcích parc. č. 1408/9, 1408/10 a 1408/11, (zastavěná plocha) a pozemcích parc. č. 1408/44, 1408/45, 1408/31, 1408/32, 1428/1, 1428/2, 1428/3 a 1428/4 (ostatní plocha), vše k. ú. Smíchov, Praha 5, oprávněným nájemcům a stavebníkům dle Zásad prodeje bytů schválených usnesením ZMČ 16/41/2012
z 3. 4. 2012
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje půdní bytové jednotky včetně podílu na spol. částech budovy č. p. 208, 209 a 210, pozemcích parc. č. 1408/9, 1408/10 a 1408/11,  (zastavěná plocha) a pozemcích parc. č. 1408/44, 1408/45, 1408/31, 1408/32, 1428/1, 1428/2, 1428/3 a 1428/4 (ostatní plocha), vše k. ú. Smíchov, Praha 5 na adrese K Vodojemu oprávněným nájemcům a stavebníkům bytu dle Statutu... a Zásad prodeje bytů, schválených ZMČ Praha 5 č. 16/41/2012 z 3. 4. 2012 takto:

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 2. 5. 2013
datum akceptace nabídky: 27. 6. 2013
velikost podílu na spol. částech domu a pozemku: 1470/32025
velikost bytu: 3+0 147 m2
kupující: ... celková kupní cena: 2.614.221 Kč (vyrovnání závazku MČ Praha 5 vůči stavebníkovi ve výši 1.050.421 Kč, doplatek kupní ceny při uzavření kupní smlouvy 1.563.800 Kč)  

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit návrh na prodej b. j. 208/12, k. ú. Smíchov ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 12.09.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout