Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 33/1153/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ DUHA, Trojdílná 1117/18, Praha 5 - Košíře, rekonstrukce kuchyně, přípojka plynu a rozvod plynu pro kuchyň"

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "MŠ DUHA, Trojdílná 1117/18, Praha 5 – Košíře, rekonstrukce kuchyně, přípojka plynu a rozvod plynu pro kuchyň" firmu I S T A R, spol. s r. o., Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem,
IČ 413 27 331 nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2.940.880 Kč bez DPH, tj. 3.558.465 vč. DPH.

2.

zařazení výdaje na akci MŠ DUHA, Trojdílná 1117/18, Praha 5 - rekonstrukce kuchyně, přípojka plynu a rozvod plynu pro kuchyň do plánu akcí na rok 2013

3.

finanční krytí přesunem částky ve výši 3.560 tis. Kč z výdaje na ZŠ Waldorfská, Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463 – výměna oken I. etapa realizace, ORJ 0451, § 3113, pol. 6121, ORG 510014 do nově zařazeného výdaje na MŠ DUHA, Trojdílná 1117/18, Praha 5 – rekonstrukce kuchyně, přípojka plynu a rozvod plynu pro kuchyň ORJ 0451, § 3111, pol. 6121, ORG 510037

4.

smlouvu o dílo s vybraným uchazečem firmou I S T A R, spol. s r. o., se sídlem Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem,


IČ 413 27 331

II.
Ukládá
1. Ženatému Jiřímu, Ing., vedoucímu Odboru veřejných zakázek
1.1. zajistit podpis smlouvy o dílo ze strany vybraného uchazeče a podepsanou smlouvu předat garantovi smlouvy
Termín plnění: 17.07.2013
2. Temrovi Alešovi, Bc., vedoucímu Odboru investic
2.1. předat smlouvu s vybraným uchazečem k podpisu starostovi
Termín plnění: 19.07.2013
3. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
3.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I. 3
Termín plnění: 19.07.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout