Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1240/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Záměr směny části pozemku parc.č. 1747/3, k.ú. Košíře, ve vlastnictví soukromých osob a pozemku parc.č. 2130/2, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřená správa MČ Praha 5

OMA ÚMČ Praha 5 předkládá výše uvedenou směnu z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů v dané lokalitě
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se záměrem směny části pozemku parc.č. 1747/3, k.ú. Košíře (bude upřesněno GP) ve spoluvlastnictví  ... za pozemek parc.č. 2130/2, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 5

II.
Ukládá
1. Kukrlemu Marku, členu rady MČ P5
1.1. předložit směnu části pozemku parc.č. 1747/3, k.ú. Košíře, (bude upřesněno GP) ve spoluvlastnictví soukromých osob za pozemek parc.č. 2130/2, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 5 k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 12.09.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout