Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1239/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2502/2 a 4896/6, k.ú. Smíchov, ve svěřené správě MČ Praha 5 pro Pražskou plynárenskou Distribuce a.s.

Pražská plynárenská Distribuce a.s. požádala o vyhotovení Smlouvy o zřízení věcného břemene na výše uvedených pozemcích
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2502/2 a 4896/6, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví obce hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 5, pro Pražskou plynárenskou Distribuce a.s. U Plynárny 500, Praha 4 za cenu 11.880,-Kč včetně DPH dle znaleckého posudku ze dne 21.června 2013 č. 1311-51/13

II.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2502/2 a 4896/6, k.ú. Smíchov
Termín plnění: 30.09.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout