Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1238/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh Dodatku č.1 k nájemní smlouvě

Předkládám k projednání návrh Dodatku č.1 k nájemní smlouvě
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 27.2.2013 na adrese v Praze 5, ... , k.ú. Smíchov, k bytu 0+1, standardní kvality, s paní ... Z nájemní smlouvy bude vyjmut čl.VII., zvláštní ujednání, které se týká kauce. Paní ... bude ze sociálních důvodů vrácena  již zaplacená kauce ve výši ... Kč 

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. zajistit uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvě dle usnesení RMČ
Termín plnění: 30.08.2013
			Poměr hlasování:5/0/0

		


					
Vytisknout