Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1248/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 5 žádostí o prodloužení nájemní smlouvy
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 1. 2014 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs.

2.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 9. 2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 10. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs. a notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

3.

uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 8. 2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 9. 2012 za nájemné ve výši 121,96 Kč/m2/měs.

4.

uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1 se sníženou kvalitou na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 8. 2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 9. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu hrazené do 30. 11. 2012 a od 1. 12. 2012 za nájemné ve výši 102 Kč/m2/měs.

5.

uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese Na ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 15. 9. 2013 s platností ode dne podpisu a s účinností od 16. 9. 2011 za nájemné dle platného cenového předpisu hrazené do 30. 11. 2012 a od 1. 12. 2012 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs. s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat jednotlivé žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 23.08.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout