Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1247/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na uzavření dvou nájemních smluv ve spolupodílovém domě

Předkládám k projednání návrh na uzavření dvou nájemních smluv ve spolupodílovém domě
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+1 ve spolupodílovém domě na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, (podíl MČ činí 1/4,) s ... , trv. bytem ... , na dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2016 za nájemné ve výši 10.000 Kč/měs. (tj. 149,- Kč/m2/měs.) a zálohy za služby ve výši 870 Kč/měs./2 osoby

2.

uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1 ve spolupodílovém domě na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, (podíl MČ činí 1/4), s ... , trv. bytem ... , na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 za nájemné ve výši 8.000 Kč/měs. (tj. 176 Kč/m2/měs.) a zálohy za služby ve výši 500 Kč/měs./osobu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat spolumajitele domu na uvedené adrese o usnesení RMČ
Termín plnění: 23.08.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout