Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1246/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 281 Štefánikova č. o. 4, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení vlastníka se zpracovává z důvodu prodeje domu č.p. 281, k. ú. Smíchov, podle zákona č. 72/1994 Sb.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prohlášení vlastníka podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, domu č. p. 281 Štefánikova č. o. 4, stojícího na pozemku parcel. č. 298, k. ú. Smíchov

2.

realizaci záměru prodeje bytových jednotek č. 281/01-04, 281/06-09, 281/11, domu č. p. 281 Štefánikova č. o. 4, k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu č. p. 281, pozemku parc. č. 298 (zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů, za kupní ceny dle znaleckého posudku č. 3071-60/2013 z 1. 7. 2013, dle "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5"  

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. seznámit s usnesením RMČ Praha 5, týkajícím se realizace záměru prodeje bytů v domě č. p. 281 Štefánikova 4, k. ú. Smíchov, realitní kancelář Centru a. s.
Termín plnění: 15.08.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout