Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1234/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Financování akce "MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 - Dokončení výměny oken budovy MŠ a oprava venkovních sociálních zařízení"

Radě MČ Prah a5 předkládám návrh na financování akce "MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 - Dokončení výměny oken budovy MŠ a oprava venkovních sociálních zařízení", jejíž realizace byla schválena usnesením RMČ č. 29/1025/2013 ze dne 21.6.2013
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

finanční krytí akce MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 - Dokončení výměny oken budovy MŠ a oprava venkovních sociálních zařízení" ve výši 1.411.342,40 vč. DPH z podkapitoly 0440, § 3111,  položka 5171 opravy a udržování

2.

rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků ve výši 258.200 Kč v rámci podkapitoly 0440 školství, z § 3113, položka 5171 opravy a udržování na § 3111, položka 5171 opravy a udržování

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I.2.
Termín plnění: 20.08.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout