Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1235/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Dny evropského dědictví 2013 - dohody o provedení práce, pronájmy prostor pro koncerty a taneční vystoupení

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na uzavření DPP na provedení koncertu v kostele sv. Václava, koncertu na Bertramce a provedení přednášky o historii a funkci varhan s jejich prohlídkou a ukázkami. Dále předkládám návrh na pronájem prostor pro provedení 2 koncertů v rámci kulturní akce Dny evropského dědictví 2013 (kostel sv. Václava, Bertramka) a pro provedení tanečního vystoupení (kostel Sacré Coeur). Finanční krytí z rozpočtu podkap. 0640 kultura
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření dohody o provedení práce s Petrem Čechem na provedení varhanního koncertu s doprovodem houslí v kostele sv. Václava na Smíchově v rámci Dnů evropského dědictví 2013 za celkovou částku 14.000 Kč

2.

uzavření dohody o provedení práce s Petrem Sejpalem na provedení pěveckého vystoupení s klavírním doprovodem na Bertramce v rámci Dnů evropského dědictví 2013 za celkovou částku 16.000 Kč

3.

uzavření dohody o provedení práce s Václavem Válou, varhaníkem kostela sv. Václava, na provedení přednášky o historii a funkci varhan spojených s jejich prohlídkou a ukázkami za celkovou částku 3.000 Kč

4.

přesun finančních prostředků v celkové výši 33.000 Kč z rozpočtu podkap. 0640 kultura, § 3319, pol. 5169 nákup ostatních služeb na podkap. 0626, § 3319, pol. 5021 ostatní osobní výdaje (pro potřeby výplaty DPP) 

5.

pronájem kostela sv. Václava za částku 4.000 Kč na provedení varhanního koncertu s houslovým vystoupením, pronájem Bertramky na pěvecké vystoupení s klavírním doprovodem za částku 5.000 Kč a pronájem kostela Sacré Coeur pro taneční vystoupení ZUŠ Na Popelce za částku 18.150 Kč s DPH 

6.

přesun finančních prostředků v celkové výši 27.200 Kč v rámci podkap. 0640 kultura a § 3319, z pol. 5169 nákup ostatních služeb na pol. 5164 nájemné

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit přesun fin. prostředků dle bodu I.4. a dle bodu I.6.
Termín plnění: 05.09.2013
2. Kulíškové Kateřině, Mgr.
2.1. ve spolupráci s KTA (odd. personální a mzdové) zajistit uzavření dohod o provedení práce s Petrem Čechem na provedení varhanního koncertu s houslemi, Petrem Sejpalem na provedení pěveckého vystoupení s klavírním doprovodem a Václavem Válou na provedení přednášky o historii a funkci varhan s ukázkami
Termín plnění: 13.09.2013
2.2. zajistit objednávky na pronájem prostor kostela sv. Václava, Bertramky a kostela Sacré Coeur pro konání koncertů a tanečního vystoupení v rámci EHD 2013
Termín plnění: 30.08.2013
2.3. zajistit proplacení DPP po jejich splnění a proplacení pronájmů kostelů a Bertramky na základě fakturace
Termín plnění: 11.10.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout