Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1232/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Žádost o uzavření splátkové dohody s nájemcem NP

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu na dobu max. 18 měsíců a za podmínky uzavření dohody ze strany dlužníka do 15. 9. 2013 s níže uvedeným nájemcem:


MUDr. Mudrová Markéta, IČ 496 27 058, NP na adrese Stroupežnického 2326/24 dluh na nájemném a službách Kč 42.731, dluh z úroku z prodlení Kč 5.584 (k 30.4.2013), dluh ze smluvní pokuty Kč 4.638 (k 30.4.2013), náklady soudního řízení Kč 14.524

II.
Ukládá
1. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
1.1. zajistit uzavření splátkové dohody s nájemcem NP
Termín plnění: 15.09.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout