Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1233/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Záštita starosty Ing. Miroslava Zeleného a radního Marka Kukrle nad výstavou "Místa utrpení, smrti a hrdinství"

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na záštitu starosty Ing. M. Zeleného a radního M. Kukrle nad putovní výstavou "Místa utrpení, smrti a hrdinství", která proběhne ve vnitřních prostorách ÚMČ Praha 5 v období od 1. prosince 2013 do 31. ledna 2014. Finanční prostředky na spolupořadatelství výstavy ve výši 12 100 Kč budou předány hlavnímu organizátoru akce, Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Historická skupina Osvětim, IČ 69781923
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záštitu starosty  Ing. M. Zeleného a radního M. Kukrle nad putovní výstavou "Místa utrpení, smrti a hrdinství", která proběhne ve vnitřních prostorách ÚMČ Praha 5 v období od 1. prosince 2013 do 31. ledna 2014, a v rámci výstavy besedu se žáky a studenty škol na Praze 5, která se uskuteční koncem  měsíce ledna 2014 ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. ledna)

2.

finanční prostředky na spolupořadatelství výstavy  ve výši      12 100 Kč, které budou čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2013, z podkapitoly 0601, § 3319 záležitosti kultury, položka 5169 nákup služeb a poukázány na účet  hlavního organizátora akce, Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Historická skupina Osvětim, IČ 69781923. Finanční prostředky na pohoštění při  příležitosti vernisáže do výše 3 000 Kč budou zajištěny z  rozpočtu pro rok 2013, z § 3319 záležitosti kultury, položka 5175 pohoštění

3.

návrh smlouvy o spolupořadatelství výstavy se společností Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Historická skupina Osvětim,  se sídlem Legerova 22, 120 49 Praha 2, IČ 69781923

II.
Ukládá
1. Vanišové Janě, Mgr., pověřené vedením Odboru propagace a protokolu
1.1. organizačně - administrativní zajištění výstavy "Místa utrpení, smrti a hrdinství"
Termín plnění: 01.12.2013
2. Kulíškové Kateřině, Mgr.
2.1. zajistit pozvání na besedu ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. ledna) pro žáky a studenty škol Prahy 5
Termín plnění: 23.01.2014
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout