Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1251/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost Českého svazu cyklistiky o prodej pozemků parc. č. 1863/10, 1863/12, 1863/13, 1863/14, 1863/15, 1863/16, 1863/31, 1863/32, 1863/33, k. ú. Košíře

Sportovní areál Nad Hliníkem 1186/4
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se záměrem prodeje pozemků parc. č.  1863/10, 1863/12, 1863/13, 1863/14, 1863/15, 1863/16, 1863/31, 1863/32, 1863/33, 1863/35,  k. ú. Košíře, o celkové výměře 13.147 m2 Českému svazu cyklistiky, se sídlem Praha 5, Nad Hliníkem 4 za cenu dle znaleckého posudku za cenu obvyklou (tržní)


 

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. předložit opětovně RMČ záměr prodeje pozemků parc. č. 1863/10, 1863/12, 1863/13, 1863/14, 1863/15, 1863/16, 1863/31, 1863/32, 1863/33, 1863/35, k. ú. Košíře, (Cyklistický areál) po zajištění znaleckého posudku na cenu obvyklou (tržní)
Termín plnění: 30.11.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0

		


					
Vytisknout