Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1241/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 146 U Malvazinky 14, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 146, U Malvazinky 14, pozemku parcel. č. 1807/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č. 1807/2 (zahrada), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů dle zák. 72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5"
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 146, U Malvazinky 14, pozemku parcel. č. 1807/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č. 1807/2 (zahrada), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů dle zák. 72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5"  takto:

bytová jednotka č.:  ...
datum převzetí závazné nabídky: 21. 4. 2013
datum akceptace nabídky: 11. 7. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a zast. pozemku: 50/332
velikost podílu na souvisejícím pozemku 1/6
velikost bytu: 2+1  50,28 m2
kupující:  ...  
celková kupní cena: 757 307 Kč

bytová jednotka č.:  ...
datum převzetí závazné nabídky: 22. 4. 2013
datum akceptace nabídky: 20. 6. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a zast. pozemku: 50/332
velikost podílu na souvisejícím pozemku 1/6
velikost bytu: 2+1  50,40 m2
kupující:  ...  
celková kupní cena: 758 867 Kč

bytová jednotka č.:  ...
datum převzetí závazné nabídky: 28. 5. 2013
datum akceptace nabídky: 6. 6. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a zast. pozemku: 50/332
velikost podílu na souvisejícím pozemku 1/6
velikost bytu: 2+1  50,16 m2
kupující:  ...  
celková kupní cena: 755 747 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 146/1,3,4, k. ú. Smíchov, oprávněným nájemcům, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 30.09.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout