Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1236/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Záměr prodeje pozemků č.parc. 363, 364 a 381 v k.ú. Smíchov - nabídka pozemků vlastníkům sousedních nemovitostí

Pozemky se nachází ve vnitrobloku ulic Na Celné a Hořejší nábřeží
Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1.

usnesení RMČ č. 49/1868/2012 z 11.12.2012 a usnesení RMČ č. 34/1407/2012 z 25.9.2012

II.
Bere na vědomí
1.

obdržené odpovědi na nabídku odkoupení pozemků č.parc. 363, 364 a 381 v k.ú. Smíchov, za cenu dle znaleckého posudku, a to:


1) zástupce vlastníka domu čp. 784 firem New Saint, s.r.o. a MARIS s.r.o. (zájem o pozemky č.parc. 363, 364 a 381 v k.ú. Smíchov)


2) zástupce vlastníka domu čp. 730 Společenství vlastníků Na Celné 730 (předběžný zájem o pozemky č.parc. 363 a 364 v k.ú. Smíchov)


3) zástupce vlastníka domu čp. 786 (nemá zájem)


 

III.
Souhlasí
1.

se zveřejněním záměru prodeje pozemků č.parc. 363, 364 a 381, k.ú. Smíchov, výběrovým řízením jednomu zájemci za nejvyšší nabídnutou cenu s minimální vyvolávací cenou dle znaleckého posudku, v případě shody u dvou nebo více nejvyšších nabídnutých cen rozhodne los

IV.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit ZMČ P5 ke schválení záměr prodeje pozemků č.parc. 363, 364, 381 v k.ú. Smíchov, výběrovým řízením
Termín plnění: 12.09.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout