Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.06.2013  jako řádné
číslo usnesení 27/959/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Sanace a dekontaminace Dětského ostrova spočívající v odstranění ekologické zátěže Dětského ostrova, a to nejen v souvislosti s povodněmi v červnu 2013, ale také s ohledem na historickou ekologickou zátěž z povodní minulých

Provedení sanace a dekontaminace na Dětském ostrově částečně poškozeném povodněmi k zamezení dalších škod a ochraně zdraví a životů občanů Prahy 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

provedení sanace a dekontaminace na Dětském ostrově  firmou FREKO a. s., Teplárenská 602, 108 00 Praha 10, IČ 24730653, za dohodnutou cenu maximálně 7.650.000 Kč bez DPH, tj. 9.256.500 Kč vč. DPH

2.

smlouvu o dílo s firmou  FREKO a. s., Teplárenská 602, 108 00 Praha 10, IČ 24730653

3.

finanční krytí výše uvedených činností bude zajištěno z kap. 0741, § 5299 (ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy) po provedení rozpočtového opatření, které bude předloženo na jednání ZMČ Praha 5 dne 20. 6. 2013

II.
Ukládá
1. Pokornému Lukášovi, Bc., pověřenému vedením Kanceláře starosty
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 28.06.2013
1.2. zajistit souhlas s investicí od Povodí Vltavy
Termín plnění: 28.06.2013
			Poměr hlasování: 4/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová
		


					
Vytisknout