Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.06.2013  jako řádné
číslo usnesení 27/957/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Výměna kalového čerpadla a technologického zázemí včetně provedení nezbytných oprav veřejných toalet na Dětském ostrově

Provedení oprav veřejných toalet na Dětském ostrově v souvislosti poškozených povodní v červnu 2013
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výměnu kalového čerpadla a technologického zázemí včetně provedení nezbytných oprav veřejných toalet na Dětském ostrově poškozených povodní, firmou SIGMARSIX s. r. o, Malešická 2823/20a, Praha 3, IČ 28350529. Maximální cena za plnění díla bude činit 503.627 Kč bez DPH, tj. 609.388,70 Kč vč. DPH.

2.

smlouvu o dílo s firmou  SIGMARSIX s. r. o, Malešická 2823/20a, Praha 3, IČ 28350529

3.

finanční krytí výše uvedených činností bude zajištěno z kap. 0741, § 5299 (ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy) po provedení rozpočtového opatření, které bude předloženo na jednání ZMČ Praha 5 dne 20. 6. 2013

II.
Ukládá
1. Pokornému Lukášovi, Bc., pověřenému vedením Kanceláře starosty
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 28.06.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout