Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.06.2013  jako řádné
číslo usnesení 27/958/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Zajištění skalního masivu v ul. Na Zlíchově proti sesutí - odstranění havarijního stavu způsobeného dlouho trvajícími dešti

Provedení zajištění svahu v souvislosti s vytrvalými dešti a odstraňováním jejich následků, na základě vyhlášení stavu nouze hlavním městem Prahou, k zamezení dalších škod a ochraně zdraví a životů občanů Prahy 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

provedení zajištění stabilizace svahu v havarijním stavu v lokalitě Zlíchov firmou IM-stav Praha s. r. o, Zenklova 22/56, Praha 8,
IČ 264 65 728, za dohodnutou cenu maximálně 2.449.112 Kč bez DPH, tj. 2.963.425,50 Kč vč. DPH.

2.

smlouvu o dílo s firmou  IM-stav Praha s. r. o, Zenklova 22/56, Praha 8, IČ 264 65 728

3.

financování díla je zajištěno na základě rozpočtového opatření schváleného RMČ Praha 5 dne  5. 6. 2013 usnesením č. 24/900/2013 z kap. 0241, § 3745, pol. 6121.

II.
Ukládá
1. Pokornému Lukášovi, Bc., pověřenému vedením Kanceláře starosty
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 28.06.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout