Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.06.2013  jako řádné
číslo usnesení 27/954/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na pronájem bytu

Předkládám k projednání návrh na pronájem bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

pronájem uvolněného bytu 1+1 č. 17 (ev. č. 17) na adrese
... , Praha 5, Bc. Lukáši Pokornému, trv. bytem  ... , ... (zařazen do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu - zaměstnanci ÚMČ) s tím, že nájemní smlouva k bytu bude uzavřena po dobu pracovního poměru v ÚMČ Praha 5 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 7. 2013 za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs. bez hrazení kauce a bez uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy dle usnesení RMČ
Termín plnění: 28.06.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout