Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.06.2013  jako řádné
číslo usnesení 27/956/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Zajištění stability svahů formou instalace geomříže Tegola v parcích Santoška a Mrázovka

Provedení zajištění svahů v souvislosti s vytrvalými dešti a odstraňováním jejich následků, na základě vyhlášení stavu nouze hlavním městem Prahou, k zamezení dalších škod a ochraně zdraví a životů občanů Prahy 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

provedení zajištění stabilizace svahů v havarijním stavu v parcích Santoška a Mrázovka dle přílohy tohoto usnesení  firmou BEVI STAV s. r. o., Výmolova 7, Praha 5, 150 00, IČ 26437074, DIČ CZ26437074, za dohodnutou cenu maximálně 2.431.324 Kč bez DPH, tj. 2.941.902 Kč vč. DPH.

2.

smlouvu o dílo s firmou BEVI STAV s. r. o., Výmolova 7, Praha 5, 150 00, IČ 26437074, DIČ CZ26437074

3.

financování díla je zajištěno z kap. 0241, § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5169.

II.
Ukládá
1. Pokornému Lukášovi, Bc., pověřenému vedením Kanceláře starosty
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 28.06.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout