Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

22. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 31.05.2013  jako řádné
číslo usnesení 22/846/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Další postup ve věci žaloby na TCP- Konzervatoř o. p. s, Pod Žvahovem 463, Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

Nález Ústavního soudu, za dne 28. 2. 2013 ve věci ústavní stížnosti Tanečního centra Praha - Konzervatoř o. p. s. proti neplatnosti rozsudků Obvodního soudu pro Prahu 5, Městského soudu v Praze a Nejvyššího soudu, ve věci žaloby na vyklizení nemovitosti na adrese Pod Žvahovem 463, Prha 5 včetně přilehlých pozemků

II.
Schvaluje
1.

jako smírný krok k odblokování a umožnění řešení nastalé situace
zpětvzetí žaloby na TCP - Konzervatoř o. p. s, Pod Žvahovem 463, Praha 5, ve věci vyklizení nemovitosti na adrese
Pod Žvahovem 463, Praha 5 včetně přilehlých pozemků specifikovaných v žalobě č. 10C/124-2010  na základě doporučení Advokátní kanceláře FELIX a spol., U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5 v návaznosti na Nález Ústavního soudu

III.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. informovat AK Felix a spol. o tomto usnesení RMČ Praha 5 tak, aby AK Felix a spol. zajistila zpětvzetí žaloby před jednáním ve věci samé, které se koná
dne 3. 6. 2013 u Obvodního soudu pro Prahu 5.
Termín plnění: 31.05.2013
1.2. požádat TCP Konzervatoř o. p .s., aby doložila MČ Praha 5 originál platné nájemní smlouvy
Termín plnění: 14.06.2013
1.3. vyzvat a jednat s TCP Konzervatoř o. p. s. o smírném řešení věci
Termín plnění: 14.06.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0
		


					
Vytisknout