15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/554/2013
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Pořádání a záštita JUDr. P. Lachnita, 1. zástupce starosty nad akcí "Den dětí" v jeslích Okrouhlík, Praha 5, Na Hřebenkách 3

Radě MČ Praha 5 předkládám pořádání a záštitu JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty nad akcí "Den dětí" v jeslích Okrouhlík, Praha 5, Na Hřebenkách 3 dne 3. 6. 2013
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

konání akce "Den dětí" v  jeslích Okrouhlík, Praha 5,
Na Hřebenkách 3 dne 3. 6. 2013 pod záštitou JUDr. P. Lachnita, 1. zástupce starosty

II.
Ukládá
1. Volechové Heleně, PhDr., ved. Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
1.1. zajistit ve spolupráci s ředitelkou CSOP konání akce Den Dětí v jeslích Okrouhlík
Termín plnění: 03.06.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. P. Lachnit