Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/554/2013
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Pořádání a záštita JUDr. P. Lachnita, 1. zástupce starosty nad akcí "Den dětí" v jeslích Okrouhlík, Praha 5, Na Hřebenkách 3

Radě MČ Praha 5 předkládám pořádání a záštitu JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty nad akcí "Den dětí" v jeslích Okrouhlík, Praha 5, Na Hřebenkách 3 dne 3. 6. 2013
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

konání akce "Den dětí" v  jeslích Okrouhlík, Praha 5,
Na Hřebenkách 3 dne 3. 6. 2013 pod záštitou JUDr. P. Lachnita, 1. zástupce starosty

II.
Ukládá
1. Volechové Heleně, PhDr., ved. Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
1.1. zajistit ve spolupráci s ředitelkou CSOP konání akce Den Dětí v jeslích Okrouhlík
Termín plnění: 03.06.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. P. Lachnit		


					
Vytisknout