Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/552/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Výstava obrazů malíře z partnerského města Újbudy v galerii ÚMČ Praha 5 Štefánikova 13,15 - květen 2013

Výstava proběhne v měsíci květnu 2013v galerii ÚMČ Praha 5 pod záštitou zástupkyně starosty JUDr. Naděždy Kratochvílové a dle plánu schváleného RMČ
č. 45/1710/2012 ze dne 20. 11. 2012. Kontaktní osobou pro jednání z partnerským městem Budapešť- Újbuda je zastupitel Ing. Jiří Vitha.Slavnostní vernisáž proběhne dne 2. 5. 2013 od 16:00 hodin.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záštitu zástupkyně starosty JUDr. Naděždy Kratochvílové nad výstavou obrazů malíře z partnerského města Újbudy.

2.

finanční krytí kompletních aranžérských prací výstavy ve výši 18 000 Kč (není plátce DPH) bude zajištěno ze schváleného rozpočtu pro rok 2013 z kapitoly 0601, § 3319 ostatní záležitosti kultury, položka 5169 nákup ostatních služeb. Finanční prostředky na občerstvení do výše 4 500 Kč (včetně DPH) při slavnostní vernisáži budou čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2013, kapitola 0601, § 3319 ostatní záležitosti kultury, položka 5175 občerstvení

			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. P. Lachnit		


					
Vytisknout