Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/539/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 10/357/2013, bod I. 4. ze dne 12. 3. 2013

Předkládám k projednání návrh na revokaci usnesení RMČ č. 10/357/2013, bod I. 4. ze dne 12. 3. 2013
Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1.

usnesení RMČ č. 10/357/2013, bod I. 4. ze dne 12. 3. 2013 týkající se uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu se sníženou kvalitou 2+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... a ... , oba bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 5. 2013 za nájemné ve výši 113,60 Kč/m2/měs., takto:

Rada MČ Praha 5
schvaluje


uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu se sníženou kvalitou 2+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... a ... , oba bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 4. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 5. 2013 za nájemné ve výši 102 Kč/m2/měs.

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 30.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout