Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/557/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o prodej části pozemku parc. č. 387/1 v k. ú. Motol

Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1.

se záměrem prodeje části pozemku č.parc. 387/1 v k. ú. Motol společnosti Nový Golf a. s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 103/215a

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit žádost o prodej části č. parc. 387/1 v k. ú. Motol Zastupitelstvu MČ Praha 5 k projednání
Termín plnění: 16.05.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0

		


					
Vytisknout