Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/556/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 1456, k. ú. Jinonice svěřená správa MČ Praha 5

Pan Zdeněk Tesárek požádal o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc.č. 1456, k. ú. Jinonice z důvodu přípojky vodovodního řadu v rámci výstavby "Bytového domu Na Pomezí" na parc.č. 838, k. ú. Smíchov
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

dohodu o využití pozemku parc. č. 1456, k. ú. Jinonice pro REGARD s. r. o. Stodůlky, Na Dolnici 2674, Praha 5

II.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Dohody o využití pozemku parc.č. 1456, k.ú. Jinonice pro REGARD s. r. o. Stodůlky, Na Dolnici 2674, Praha 5
Termín plnění: 31.05.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout