Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/555/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 942/51, 942/56 a 942/118, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 pro PREdistribuce a. s.

Právní oddělení PREdistribuce a. s. požádalo o vyhotovení Smlouvy o zřízení věcného břemene na výše uvedených pozemcích
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 942/51, 942/56 a 942/118, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 pro PREdistribuci a. s. se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 za cenu 29.630 Kč včetně DPH dle znaleckého posudku ze dne 15. ledna 2013 č. 1264-4/13

II.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 942/51, 942/56 a 942/118, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 pro PREdistribuci a. s. se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5
Termín plnění: 28.06.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout