Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/550/2013
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na vyřazení nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5 z důvodu silné opotřebovatelnosti a ztráty funkčnosti
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 dle přílohy

II.
Ukládá
1. Volechové Heleně, PhDr., ved. Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
1.1. zajistit provedení vyřazení nepotřebného majetku ve spolupráci s CSOP
Termín plnění: 30.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout