Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/549/2013
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Pořádání akce Den dětí ve spolupráci s Městskou policií a hasičským záchranným sborem dne 6. 6. 2013 v parku Sacre Coeur pod záštitou starosty Ing. Miroslava Zeleného a 1. zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení pořádání akce Den dětí ve spolupráci s Městskou policií a hasičským záchranným sborem dne 6. 6. 2013 v parku Sacre Coeur pod záštitou starosty Ing. Miroslava Zeleného a 1. zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

konání akce Den dětí ve spolupráci s Městskou policií a hasičským záchranným sborem dne 6. 6. 2013 v parku Sacre Coeur pro děti z MŠ, ZŠ na Praze 5 a dále také pro rodiče s dětmi pod záštitou starosty Ing. Miroslava Zeleného a 1. zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita

2.

financování dle přiloženého rozpočtu v celkové výši do 60.000 Kč bude hrazeno v rámci rozpočtu z podkap. 0539, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, takto:
částka do výše 6.000 Kč bude hrazena z pol. 5175 Pohoštění, 
částka do výše 7.000 Kč bude hrazena z pol. 5169 Nákup. ost. služeb, 
částka do výše 47.000 Kč bude hrazena z pol. 5139 Nákup materiálu 

II.
Ukládá
1. Volechové Heleně, PhDr., ved. Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
1.1. ve spolupráci s OPP zajistit veškeré kroky k realizaci akce Den dětí dne 6. 6. 2013 v parku Sacre Coeur
Termín plnění: 06.06.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout