Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/551/2013
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Žádost pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu HMP v oblasti plánování sociálních služeb

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení návrh žádosti pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu HMP v oblasti plánování sociálních služeb. Tato žádost nese název "Rozšíření a zpřehlednění webových stránek komunitního plánování". Cílem tohoto projektu je rozšíření stránek www.kpss5.info o nové webové prvky, které budou přínosem pro uživatele těchto webových stránek.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

podání žádosti pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu HMP v oblasti plánování sociálních služeb o dotaci 

II.
Ukládá
1. Volechové Heleně, PhDr., ved. Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
1.1. zajisti podepsání žádosti o dotaci statutárním zástupcem MČ Praha 5
Termín plnění: 29.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout