Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/547/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě

Předkládám k projednání 3 žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk se sníženou kvalitou na adrese ... , Praha 5, k. ú. Košíře, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou na základě žádosti ... o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě po úmrtí spolunájemce-manželka

2.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou na základě žádosti ... o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě po rozvodu manželství

3.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 se sníženou kvalitou na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou na základě žádosti ... o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě po rozvodu manželství

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat jednotlivé žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 26.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout