Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/553/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Pořádání akce Den dětí ve spolupráci s Městskou policií a hasičským záchranným sborem dne 6. 6. 2013 v parku Sacre Coeur pod záštitou starosty Ing. Miroslava Zeleného a 1. zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení pořádání akce Den dětí ve spolupráci s Městskou policií a hasičským záchranným sborem dne 6. 6. 2013 v parku Sacre Coeur pod záštitou starosty Ing. Miroslava Zeleného a 1. zástupce starosty
JUDr. Petra Lachnita.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

konání akce Den dětí ve spolupráci s Městskou policií a hasičským záchranným sborem dne 6. 6. 2013 v parku Sacre Coeur pod záštitou starosty Ing. Miroslava Zeleného a 1. zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita

2.

financování dle přiloženého rozpočtu v celkové výši 133.100 Kč včetně DPH bude hrazeno v rámci rozpočtu z kapitoly 0601, §3319 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků takto: částka do výše 121.000 Kč bude hrazena z pol. 5169 nákup ostatní služeb a částka do výše 12.100 Kč bude hrazena z pol. 5139 nákup materiálu 

II.
Ukládá
1. Vanišové Janě, Mgr., pověřené vedením Odboru propagace a protokolu
1.1. ve spolupráci s OSK zajistit veškeré kroky k realizaci akce Den dětí dne
6. 6. 2013 v parku Sacre Coeur
Termín plnění: 06.06.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. P. Lachnit		


					
Vytisknout